Grandes cultures
- Flandre orientale

Proefcentrum voor Aardappelteelt PCA

Karreweg, 9770 Kruishoutem
+32 9 381 86 91

Activités principales:

Het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw (PCA) is een vzw voor onafhankelijk praktijkonderzoek en voorlichting in de aardappelteelt. Het PCA biedt - in nauwe samenwerking met de onderzoeksgroep aardappelen van Inagro - een ruime waaier aan diensten en adviezen voor telers en andere actoren uit de aardappelsector.

Mission et vision:

PCA vzw heeft tot doel de aardappelteelt in al zijn vormen te steunen en te bevorderen. Dit kan door proefondervindelijk onderzoek en demonstratieve voorlichting in verband met de aardappelteelt en door het vulgariseren van deze onderzoeksuitslagen. Het coördineren van praktijkgericht onderzoek en van de voorlichting in verband met de teelt, de bewaring, het bereiden, de handel en de verwerking van consumptieaardappelen en pootaardappelen sluit hierbij aan. Ook het verschaffen van alle nuttige mededelingen aan belanghebbende telers, het organiseren van studievergaderingen, cursussen, bedrijfsbezoeken en tentoonstellingen behoren tot deze doelstelling.
Share
Proefcentrum voor Aardappelteelt PCA
AgriFoodMatch BV utilise des cookies pour enregistrer certaines préférences et pour aligner les offres à vos intérêts.