Horticulture
- Anvers

Proefstation voor de Groenteteelt vzw

Duffelsesteenweg 101, B-2860 SINT-KATELIJNE-WAVER
+3215300060

Activités principales:

Het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) is een onderzoekinstelling gericht op onderzoek, ontwikkeling en innovatie van de groentesector. Het is een niet-gouvernementele organisatie en een vereniging zonder winstoogmerk.

Siège

Sint-Katelijne-Waver

Mission et vision:

Het heeft als missie het collectief van de productiesector van groenten te ondersteunen in het streven naar een toekomstgerichte, innovatieve, concurrentiële en duurzame positie via praktijk- en toegepast onderzoek, activiteiten ter bevordering van de kennisdoorstroming en voorlichting, en dit met respect voor de beleidskeuzes van de Vlaamse Overheid. Daartoe wordt nieuwe kennis ontwikkeld en samen met bestaande kennis gevaloriseerd in praktijktoepassingen en verspreid op een proactieve wijze naar de sector toe.
Share
Proefstation voor de Groenteteelt vzw