Brussel

CODA - CERVA

CODA (Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en AgroChemie): Wetenschap ten dienste van veilige voedselproductie en dierengezondheid

In het kader van een duurzame en maatschappelijk aanvaardbare landbouw, draagt het CODA door wetenschappelijk onderzoek, expertadvies en dienstverlening bij tot een pro-actief beleid inzake veilige voedselproductie, dierengezondheid en volksgezondheid op federaal en internationaal niveau.

De kernactiviteiten van het CODA
De kernactiviteiten van het CODA bestaan uit beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek, expertadvies en efficiƫnte dienstverlening inzake:

  • Epidemische, endemische en opduikende overdraagbare ziekten bij dieren.
  • Zoƶnosen en opduikende infectieziekten die de volksgezondheid bedreigen.
  • Residuen, contaminanten, genetisch gemodificeerde organismen en leefmilieu in het kader van een veilige voedselproductie.
  • Epidemiologie : surveillance, risico-analyse en moleculaire epidemiologie.

Home

Share
CODA - CERVA