Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

 • De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de plaatsing van alle advertenties, bedrijfspresentaties en afbeeldingen op de site van AgriFoodMatch. Deze voorwaarden worden tevens op de factuur vermeld.

2. Prijzen

 • Na plaatsing van de advertentie volgt een email met prijs ter opdrachtbevestiging.
 • De factuur van de plaatsing volgt per email. 
 • Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de op de factuur vermelde informatie, zal hij dat binnen de vijf werkdagen kenbaar maken aan AgriFoodMatch;
 • Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij, zonder nadere ingebrekestelling of sommatie, in verzuim en is hij een rente van 1 procent per maand of gedeelte daarvan verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente. Daarnaast zal de opdrachtgever aan AgriFoodMatch incassokosten verschuldigd zijn, onverminderd het recht van AgriFoodMatch om de advertentie of afbeelding onmiddellijk van haar site te verwijderen;
 • AgriFoodMatch behoudt zich het recht voor om tarieven te wijzigen. Dergelijke wijzigingen gaan pas in als de opdrachtgever een nieuwe advertentie of afbeelding plaatst en gelden dus niet voor verlenging van bestaande advertenties of afbeeldingen;
 • Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de kosten periodiek in rekening worden gebracht.

3. Duur en Beëindiging

 • De opdrachtgever zal de vacature laten verwijderen van de site van AgriFoodMatch, indien de vacature waarvoor geadverteerd wordt is ingevuld;
 • AgriFoodMatch zal vacatures die tekst bevatten die in strijd zijn met de wet of goede zeden zo snel mogelijk van de site verwijderen, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

4. Uitvoering overeenkomst

 • AgriFoodMatch verbindt er zich toe om de overeengekomen dienst naar best vermogen en in overeenstemming met de algemeen geldende normen te verrichten. De aansprakelijkheid van AgriFoodMatch is beperkt tot maximaal het voor de advertentie betaalde tarief;
 • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties, bedrijfspresentaties en afbeeldingen.
 • AgriFoodMatch behoudt zich het recht voor om advertenties, bedrijfspresentaties of afbeeldingen te weigeren;
 • AgriFoodMatch garandeert dat de gegevens die de opdrachtgever invoert niet aan derden beschikbaar worden gesteld;

5. Aansprakelijkheid

 • Alleen de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van een advertentie, bedrijfspresentaties of afbeelding. AgriFoodMatch is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de inhoud van advertenties, bedrijfspresentaties of afbeeldingen;

6. Toepasselijk recht

 • Op de rechtsverhouding tussen AgriFoodMatch en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.
Niet gevonden wat je zocht?

Geen probleem! Wij houden je op de hoogte van de laatste vacatures die bij ons binnenkomen en die voldoen aan de door jou geselecteerde criteria! 

Nieuwe jobs Agro & Food

Geheel België/ Home -office
Accountmanager OE
Leuven en op de baan bij klanten in Vlaanderen
Accountmanager Petfood
Onderweg naar klanten, Home Office, kantoor in Veurne.
Product Manager Rundvee
Maldegem
Quality Manager
In de auto, bij de klant in regio Oost- en West-Vlaanderen
Accountmanager Pluimvee
Zonnebeke
R&D Manager
Arvesta

"Als full-service partner van de Belgische boer en tuinder, zijn wij met Arvesta continu op zoek naar echte Experts in the Field. Dit wilt zeggen dat wij soms heel specifieke profielen zoeken met zowel de skills als de passie voor de landbouwsector. Agrifoodmatch is hierin een trouwe partner. Met hun hulp krijgen we kwalitatieve instroom, gepaard met een top-service." 

Alle werkgevers bekijken

Match Recruitment

Vanaf het begin maken wij regelmatig gebruik van AgriFoodMatch om de juiste kandidaat te vinden. De mix van adverteren op deze jobsite in combinatie met onze eigen ´direct search´ is een zeer succesvolle combinatie. Door op AgriFoodMatch aanwezig te zijn, weten meer kandidaten ons te vinden. In België is AgriFoodMatch de marktleider en voor ons ook eigenlijk de enige echte gespecialiseerde vacaturesite voor hoger opgeleiden in de food en agri.

Alle werkgevers bekijken

Human Capital International

De communicatie met AgriFoodMatch is altijd goed. Ik vind het leuk dat ik alleen een e-mail moet sturen en mijn job kan plaatsen. Ik zou zeggen dat alles goed verloopt. Wij zijn blij met AgriFoodMatch.

Alle werkgevers bekijken

AgriFoodMatch BV gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?
Weigeren