Tuinbouw, Landbouw
- Oost-Vlaanderen

Proefcentrum voor de Groenteteelt PCG

Karreweg 6, 9770 KRUISHOUTEM
+3293818686

Kernactiviteiten

Het PCG is een dynamisch Vlaams praktijkcentrum voor de groenteteelt.
Meer info: http://www.pcgroenteteelt.be
PCG verricht onderzoek in diverse groenteteelten zowel in openlucht als onder beschutting, brengt kennis over en geeft voorlichting aan telers, overheid, …

Hoofdkantoor:

Kruishoutem

Over ons

Het PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw) is een praktijkcentrum zowel actief op het gebied van publiek als privaat onderzoek en voorlichting, in open of gesloten kennissysteem zoals de opdrachtgever verkiest. Onze activiteiten gebeuren in samenwerking met de overheid, bedrijven of met andere onderzoekcentra in binnen- en buitenland.

Het praktijkonderzoek en voorlichting in de groenteteelt is gegroepeerd in 4 kenniseenheden:
1.Openluchtgroenteteelt
2.Groenteteelt onder beschutting
3.Smaak- en consumentenonderzoek
4.Innovatie

Daarnaast levert PCG ook diensten zoals informatie rond watermanagement op bedrijven in Waterportaal, een Oost-Vlaams infoloket met PCG als coördinator en heeft het een labo voor bodemanalyse en bemestingsadvies. De afdeling smaak- en consumentenonderzoek van PCG is als enige in Vlaanderen gespecialiseerd in de sensorische analyse van groenten en fruit, waarbij de kwaliteit van groenten en fruit wordt gemeten met behulp van de menselijke zintuigen. Daarnaast voert het PCG ook kwalitatief en kwantitatief consumentenonderzoek uit via focusgroepen en enquêtes. Ook thema’s als marketing en ketenontwikkeling, waarbij we nieuwe ideeën na het onderzoek ook helpen in de markt zetten en een business plan hiervoor uitwerken.

Missie / Visie

De missie van het PCG is ‘Op excellente wijze kennis verzamelen, vertalen en uitdragen aan alle actoren in de land- en tuinbouw’.

‘Excellente wijze’ betekent dat we veel belang hechten aan de kwaliteit van onze werking en dienstverlening. Daarom zorgen we voor goed opgeleid personeel, een stimulerende werkomgeving en degelijke apparatuur/infrastructuur. Bovendien investeren we ook in kwaliteitssystemen zoals GEP en ISO om een hoge kwaliteit te (blijven) garanderen. Zo kunnen we de productiesector op de best mogelijk manier begeleiden naar een concurrentiële en duurzame land- en tuinbouw.

‘Kennis verzamelen’ we enerzijds door samenwerking en contact met andere kennisinstellingen in binnen- en buitenland en met de sector als ook via onze proefveldwerking waar we snel inspelen op de behoeften van de sector.

Deze verzamelde ‘kennis vertalen’ we dan naar bruikbare adviezen/informatie voor de praktijk (omslag naar de praktijk).

‘Kennis uitdragen’ doen we via vorming, voorlichting, opleiding en demonstraties. Kennisdoorstroming gebeurt rechtstreeks naar telers maar ook onrechtstreeks via andere actoren waaronder leveranciers en overheid.

Met ‘alle actoren in land- en tuinbouw’ bedoelen we echt alle actoren dus niet alleen de producenten van gangbare openluchtgroenten en van gangbare en biologische glasgroenten maar ook toelevering (gewasbescherming, plantmateriaal, substraat, …), afzet (veilingen, verwerking, voedingsindustrie, …) en overheden. Ook gaat de werking van het PCG breder dan alleen maar groenten (kruiden, uien, vis en smaak).

De missie en de werking van het PCG sluit dus volledig aan bij de missie zoals gesteld in het Besluit van de Vlaamse Regering over de praktijkcentra.
Share
Proefcentrum voor de Groenteteelt  PCG
AgriFoodMatch BV gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?
Weigeren