Proefcentrum voor Sierteelt (PCS)

Schaessestraat 18, 9070 DESTELBERGEN

Over: Proefcentrum voor Sierteelt (PCS)


Het Proefcentrum voor Sierteelt werd in 1988 opgericht als overkoepelende vereniging van de Proeftuinen voor Bloemisterij, Boomkwekerij en Snijbloemen, het Proefstation voor de Tuinbouw BVO en de coöperatieve vennootschap voor stek- en enthout Costentpark. Het was een feitelijke en kostendelende vereniging van 4 vzw’s en 1 cvba.

Opdracht en doelstellingen
De doelstelling van het Proefcentrum voor Sierteelt is het vervullen van een brugfunctie tussen onderzoek en praktijk. Deze brugfunctie vertaalt zich in het toepasbaar maken van onderzoeksresultaten naar de tuinbouwsector toe, met een duidelijke toespitsing naar een economische finaliteit. Het Proefcentrum beschikt hiervoor over twee belangrijke en complementaire onderzoekslijnen: enerzijds het toegepast wetenschappelijk onderzoek en anderzijds het praktijkgericht onderzoek. Hierbij wordt intens samengewerkt met diverse andere instellingen.

Via de bestuursorganen en de teeltwerkgroepen heeft de sierteeltsector een belangrijke inbreng in de werking van het PCS. De Raad van Bestuur bestaat voor meer dan 50% uit telers en bepaalt het beleid. De onderzoeksprogramma’s van het praktijkonderzoek worden uitgewerkt in technische comités, waarin zowel beroepsmensen als onderzoekers en voorlichters zetelen. De praktische vragen worden aangebracht via de diverse teeltwerkgroepen, waarin de dagelijkse problemen door telers van een specifiek gewas worden besproken. Bij het uitwerken van de nieuwe onderzoeksprogramma’s van het toegepast wetenschappelijk onderzoek wordt eveneens rekening gehouden met de voorstellen en activiteiten uit de praktijk, maar vooral de onderzoekers geven hier vorm aan het programma.

In het kader van de herstructurering van het land- en tuinbouwonderzoek in Vlaanderen werd in de loop van 2004 een vijfjarenplan voor het PCS opgesteld, waarin de missie en de opdrachten voor de komende 5 jaar zijn geformuleerd. Hierbij wordt gesteld dat het Proefcentrum voor Sierteelt een open kennissteunpunt wil zijn voor de sierteelt in Vlaanderen en hiertoe op een inter-actieve wijze praktijkgericht en toegepast wetenschappelijk onderzoek, kennisgaring, kennisoverdracht en dienstverlening zal verrichten. Het PCS wil de brugfunctie tussen het onderzoek en de productiesector verstevigen en de teelttechnieken beter laten aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Dit zal gebeuren in overleg en samenwerking met de overheid, de sector en de wetenschappelijke instellingen.

Info PCS
Voor meer informatie over de structuur en de werking van het Proefcentrum voor Sierteelt klik hier
Waarschuwingen
Voor de website van het Waarnemings- en Waarschuwingssysteem voor Boomkwekerij klik hier
Adviesdienst Gewasbescherming
Voor de website van de Adviesdienst Gewasbescherming klik hier
Adviesdienst Water
Voor de website van de Adviesdienst Water klik hier

Kernactiviteiten

Het Proefcentrum voor Sierteelt werd in 1988 opgericht als overkoepelende vereniging van de Proeftuinen voor Bloemisterij, Boomkwekerij en Snijbloemen, het Proefstation voor de Tuinbouw BVO en de coöperatieve vennootschap voor stek- en enthout Costentpark. Het was een feitelijke en kostendelende vereniging van 4 vzw’s en 1 cvba.
Share
Proefcentrum voor Sierteelt (PCS)
AgriFoodMatch BV gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?
Weigeren