Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

Gulden - Vlieslaan 72, 1060 BRUSSEL

Over: Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

De Vlaamse Landmaatschappij is als agentschap van de Vlaamse overheid verantwoordelijk voor de inrichting van de open ruimte, de beheersing van de mestoverschotten, het plattelandsbeleid in het buitengebied en de randstedelijke open ruimte in Vlaanderen.

De VLM is als Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) werkzaam in het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Landelijke inrichting, Mestbank en Platteland zijn de kernafdelingen van de VLM.
Naast een hoofdkantoor in Brussel, heeft de VLM voor de uitvoering van haar projecten in elk van de vijf provincies een provinciale afdeling. Via deze zes locaties zijn we bereikbaar over heel Vlaanderen en toegankelijk voor al wie een beroep wil doen op onze diensten.

De missie van de Vlaamse Landmaatschappij
Open ruimte %u2013 ruimte met weinig bebouwing %u2013 is erg belangrijk voor de landbouw, de bosbouw en de natuur. In open ruimte kan gewoond en gewerkt worden, en het is een perfecte omgeving voor verschillende vormen van ontspanning. Activiteiten zoals waterwinning en ontgronding zouden niet mogelijk zijn zonder deze stukjes platteland. Met andere woorden: open ruimte is onmisbaar. En jammer genoeg erg schaars in Vlaanderen.

Daarom wil de Vlaamse Landmaatschappij aan deze open ruimte bijzondere zorg besteden. Wij ondersteunen en versterken de bestaande ruimte, en breiden deze uit waar mogelijk. Wij voeren een actief ruimtelijk en milieubeleid, waarbij we ons hoofdzakelijk toeleggen op het tegengaan van versnippering van open ruimte en van verontreiniging door meststoffen. Wij bieden waar mogelijk ondersteuning aan het landbouw- en natuurbeleid, en streven daarbij naar een fijne samenwerking en een functioneel overleg met alle betrokken partijen. Wij leggen ons toe op de inrichting en het beheer van de open ruimte, en richten ons op alle taken met betrekking tot de mestdatabank, de gronddatabank, de geografische informatiesystemen en het grondgebied.

Centraal tijdens de uitvoering van al deze taken staat de dienstverlening naar de burger. Want het is voor hen dat wij de positie van Vlaanderen als welvarende regio waar het fijn is om te leven, willen bevestigen en verstevigen. De medewerkers van de VLM streven dan ook elke dag opnieuw naar klantgerichtheid, loyaliteit, creativiteit, samenwerking en vakmanschap.

Home

Share
Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
AgriFoodMatch BV gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?
Weigeren